Flygplansritningar

En bokserie av Björn Karlström om det svenska flygvapnets alla flygplan under 1900-talet. Serien omfattar totalt sju olika böcker med ritningar i skala 1:72. Några av böckerna omfattar även ritningar i skala 1:50.

Böckerna är utgivna av Allt om Hobbys Förlag under 1980- och 1990-talet.