Allt om Hobby - 5/2016

  • Artnr: AOH165
  • Finns i lager

Beskrivning av artikel

I detta nummer kan du bland annat läsa om SM-veckan och om en flygdag på La Ferté Alais i Paris blandat med GMJS lokalflytt.

Offroad mitt i Norrköping
Den 9-10 juli kördes SM i 1:10 Offroad i Norrköping. Speciellt för tävlingen var att den arrangerades under SM-veckan; mitt i en park på en tillfälligt uppförd bana. Det var således upplagt för folkfest när svenska mästarna i 2WD och 4WD skulle koras.

Flygdag på Franska
Cirka 50 km söder om Paris ligger flygfältet La Ferté Alias. Här huserar till vardags det flygmuseet Amicale Jean-Baptiste Salis men varje vår anordnas en härlig flygshow. Vi vara på plats för att kolla in en otrolig uppvisning med några riktigt ovanliga flygplanstyper.

Sveriges största nolla rullar ut
Göteborgs Modelljärnvägssällskap har Sveriges största mj-anläggning i skala 0. Vid årsskiftet tvingas klubben att flytta då deras lokaler rivs i samband med bygge av Västlänken. Vi tog chansen besöka banan en sista gång innan den flyttas.

Tiraljör Anno 1870
Många soldater från kolonierna i Afrika och Asien stred vidare under sina nya herrar under fler av 1800-talets konflikter, men sällan tillskrivits rättmätig tacksamhet för detta. Johan Augustsson har forskat lite för att kunna blåsa liv i denna mindre kända figur som avspeglar en liten del av det fransk-tyska kriget 1870-71

Diorama från Miniart
Från Miniart har vi fått många fina militära byggsatser under senaste åren. De har även flera modeller med miljöer för dioramamiljöer. Även om dessa i första hand är riktade till den militära kretsen av byggare så går det utmärkt att konvertera dem till civila varianter. AoH har provbyggt en av satserna med inriktning på modellmiljö.

Utlänska lok på svenska spår
Måste vi som bygger en modelljärnväg med svenska förebilder helt avstå från utlänska lok på vår bana? Nej inte helt. Norska lok har trafikerat svenska spår i många år. Sedan Öresundsbron öppnades har vi också fått allt fler utlänska lok, speciellt i godståg. Det har också funnits ett antal utlänska lok som har hyrts av svenska järnvägar eller som har provkörts på svenska spår. Slutligen har flera utlänska begagnade lok importerats till svenska järnvägar och museibanor genom åren. Så varför inte skaffa ett utländskt lok till din svenska modelljärnväg? Men välj med omsorg. Här är några exempel.

En finsk Messerschmitt
Eduards gav 2014 ut en modell av bf 109G-6 som möttes av en hel del kritik. Nu har de rättat till felen och kommit ut med en nyproducerad version. Jan Abrahamsson har byggt modellen efter förebild från finska förbandet lett av Eino Entero Lukkanen.

Flygplansskatten i bergrummet
Vi har besökt
Aeroseum i Säve där flygets historia och utveckling levandegörs i bergsrummet.

Minitrikopter från RC Explorer
Bakom RC Explorer står David Windestål som efter den populära trikoptern nu har tagit fram en minversion i 250-klassen. Daniel Larsson har byggt och testat den.

Datorstyrd cellplastsåg
Vi fortsätter artikelserien om datorstyrd cellplastsåg med att bygga ihop elektroniken och testa att skära ut de första bitarna.